MP Training świadczy usługi z zakresu:

Dlaczego MP Training?

MP Training istnieje aby pomagać i być partnerem w rozwoju innych firm i osób.

Z uwagi na specjalizację w obszarach handlowych i biznesowych nasze działania przyczyniają się do zwiększenia efektów sprzedaży, wzmacnianie handlowców i służb sprzedażowych oraz rozwoju kompetencji kadry kierowniczej.

Oferta stanowi połączenie wieloletnich doświadczeń praktycznych trenerów oraz solidnych podstaw teoretycznych, zdobytych na studiach i specjalistycznych kursach.

Baza wiedzy

Gadzi mózg

Jak panować nad własnymi emocjami i reagować na emocję drugiej strony?
Jak często zdarza się Tobie być niezrozumianym przez druga stronę?
Co zazwyczaj  się wówczas dzieje, jak najczęściej przebiega dalszy proces komunikacji i czym się może zakończyć?

Gadzi mózgTe pytania prowadzą do poruszenia problemu jakim jest komunikacja w emocjach. Uważam, że jest on nadwyraz ważny ponieważ dotyczy całościowych relacji międzyludzkich, niezależnie czy mówimy o kontakcie handlowym czy osobistym.

Emocje zniekształcają rozumienie komunikatów i podejmowanie racjonalnych decyzji. W sytuacjach “trudnych” myślenie i działanie jest mocno zawężone i ukierunkowane głównie na obronę własną, stąd często biorą się nieporozumienia i konflikty.

Dzieje się tak z wielu powodów. O przyczynach mówi między innymi analiza transakcyjna Erica Berne, w której autor opisuje trzy stany ego z których możemy się komunikować z innymi oraz wynikające z nich zależności, konsekwencje i występujące sprzężenia.

Dzisiaj natomiast chciałbym się podzielić kilkoma spostrzeżeniami podpartymi zaczerpniętymi z nauki faktami  dotyczącymi naszej anatomii a dokładniej „gadziego mózgu”.

Co to takiego i jaki ma związek z komunikacją międzyludzką?

W mojej opinii związek ten jest bardzo duży i widoczny w codziennym życiu i kontaktach międzyludzkich.

Gadzi mózg to z punktu widzenia ewolucji najstarsza część ludzkiego mózgu, zbudowana i funkcjonująca analogicznie jak mózgi gadów.  Gadzi mózg to inaczej nasz naturalny odruch występujący w sytuacjach emocji i silnego stresu charakteryzujący się atakiem, ucieczką lub zastygnięciem.

Fachowe określenie mówi, że gadzi mózg odpowiada za odczuwanie i generację stanów emocjonalnych niezależnie od świadomości , poza jej kontrolą.

Impuls a za nią nasze reakcje, wędrują do pnia mózgu w kolejności : Odruch – emocje – myślenie. Dokładniej odruch czyli efekt działania gadziego mózgu wpływa na powstanie własnego osądu sytuacji – emocji, którymi następnie w procesie racjonalizacji uzasadniamy dla siebie samych powziętą decyzję lub zachowanie.

Jeżeli nałożymy to na podstawowe funkcje półkul mózgowych i to za co odpowiadają to rysują się nam pierwsze odpowiedzi.

Nie wchodząc w szczegóły lewa półkula odpowiada za logikę, racjonalne myślenie, fakty, analitykę oraz nauki ścisłe, podczas gdy domeną prawej są wyobraźnia, kreatywność, myślenie holistyczne i EMOCJE.

Jaki ma to związek z komunikowaniem i gadzim mózgiem? Okazuje się, że duży.

Gdy podczas rozmowy wszystko układa się po naszej myśli – zgodnie z planem lub  gdy rozmawiamy z osobą, którą lubimy i mamy wspólne zainteresowania  wystąpienie negatywnych emocji jest mniej prawdopodobne niż w sytuacji niezrozumienia, stresu wynikającego z różnicy zdań lub rozmowy z osobą co do której mamy negatywne doświadczenia z przeszłości.

W przypadku wejścia na prawą emocjonalną półkulę tracimy możliwość racjonalnego podejścia do sprawy i oglądu całości sytuacji. To wtedy właśnie istnieje ryzyko wejścia na gadzi mózg a stad już otwarta droga do powstania różnicy zdań, wzajemnych ataków a co za tym idzie nieporozumień i konfliktów.

Jak temu zaradzić i co najlepiej zrobić aby pomimo otaczających nas emocji nie narażać wzajemnych relacji i budować porozumienie ?

Zapraszam na jedno z moich szkoleń dotyczących tego tematu komunikacji i emocji.

Kolory osobowości

Kolory osobowościW ostatnim czasie coraz większą popularnością na szkoleniach cieszy się typologia oparta o metodologie INSIGHTS MDI®.  W tym modelu występują 4 typy – klientów przedstawione jako kolory osobowości. Jest to model bardzo uniwersalny, pokazujący jak odpowiednio rozpoznać typ klienta i poprowadzić rozmowy  handlowe lub osobiste w kierunku umożliwiającym uzyskanie efektywnego porozumienia i budowania relacji.

Jak wiadomo typ osobowości  uzewnętrznia się w zachowaniu człowieka i wymaga innego podejścia.

Jakie czynniki decydują z jakim kolorem mamy do czynienia? Otóż składa się na to wiele kwestii, między innymi takich jak  temperament (ekstrawertyzm i introwertyzm), utrzymywanie relacji z innymi (fakty – logika lub emocje), zbieranie i przetwarzanie informacji oraz sposób podejmowania decyzji (ogólny obraz lub szczegółowe dane/ jak również skłonność do podejmowania ryzyka przy podjęciu decyzji.

Na podstawie tych kryteriów wyróżniamy następujące kolory :

Kolor czerwony

Jest kolorem dominującym. Ten typ jest mocno ukierunkowanym na siebie ekstrawertykiem. Kieruje się faktami, lubi panować nad rozmową i kontrolować sytuację oraz nadawać ton rozmowie. Nie potrzebuje szczegółowych informacji, wystarczy mu ogólny obraz sytuacji. Chętnie i łatwo podejmuje decyzje, jest rzeczowy i dąży do celu. Mówi to co myśli, jest niecierpliwy i skłonny do ryzyka w podjęciu decyzji. Koncentrujcie się na zadaniu, nie na ludziach, należy mu dać do wyboru kilka alternatyw, żeby sam mógł decydować o tym co wybiera w końcu sam wie najlepiej.

Kolor żółty

Jest towarzyskim entuzjastycznie nastawionym ekstrawertykiem. Łatwo nawiązuje kontakty, jest otwarty, optymistyczny i kreatywny. Kieruje się emocjami. Do podjęcia decyzji wystarczy mu ogół informacji, szczegóły go męczą i rozpraszają. Jako osoba o szerokich znajomościach posiada rozbudowaną sieć kontaktów. Podobnie jak czerwony jest niecierpliwy i skłonny do ryzyka przy podejmowaniu decyzji. Nie mówi wprost o tym co mu się nie podoba, ukrywa zastrzeżenia. Na bazie zbudowanych relacji podczas rozmowy należy go konkretyzować i pilnować ram czasowych rozmowy, aby spotkanie nie trwało zbyt długo i przyniosło konkrety.

Kolor zielony

Jest opanowanym w reakcjach i komunikacji introwertykiem. Osoba ostrożnie nawiązująca kontakty, ceniąca głównie poczucie bezpieczeństwa. Kieruje się emocjami, natomiast do podjęcia decyzji potrzebuje szczegółowych informacji. Potrzebuje czasu do namysłu nie lubi ryzyka. Oczekuje od drugiej strony zrozumienia własnych racji i dokładne analizy potrzeb. Należy go traktować osobiście i uwzględniać jego priorytety. Jest to osoba który liczy się z opiniami bliskich osób. Typ przyciskany do podjęcia decyzji, najczęściej się wycofuje. W tym przypadku sprawdza się przysłowie „co nagle to po diable”.

Kolor niebieski

Jest dobrze zorganizowanym i precyzyjnym w działaniu introwertykiem. Ten kolor rozumuje analitycznie, zwraca uwagę na szczegóły i patrzy na sprawy z dystansu. Jest ukierunkowany na fakty i szczegóły informacji. Nie liczą się dla niego emocje, nie lubi ryzyka i potrzebuje dużo czasu do podjęcia i dokładnego przeanalizowania decyzji. Najbardziej interesuje się dokładnym zrozumieniem funkcjonowania waszej oferty – propozycji. Może być odbierany jako krytyczny i ‘bezduszny” analityk. Od drugiej strony oczekuje równie dobrego przygotowania oraz rzetelności. Nie podejmie decyzji, zanim sam się nie przekona o zasadności wyboru.

To tylko część charakterystyki kolorów osobowości. Na podstawie wyżej przedstawionych informacji rysuje się diagnoza po czym możemy poznać z jakim kolorem rozmawiamy. Teraz pozostaje pytanie jak efektywnie prowadzić z nim rozmowę.

Jeżeli jesteś tym zainteresowany odsyłam do literatury lub na szkolenie dotyczące opisywanego tematu.

s