Gadzi mózg

Jak panować nad własnymi emocjami i reagować na emocję drugiej strony?
Jak często zdarza się Tobie być niezrozumianym przez druga stronę?
Co zazwyczaj  się wówczas dzieje, jak najczęściej przebiega dalszy proces komunikacji i czym się może zakończyć?

Gadzi mózgTe pytania prowadzą do poruszenia problemu jakim jest komunikacja w emocjach. Uważam, że jest on nadwyraz ważny ponieważ dotyczy całościowych relacji międzyludzkich, niezależnie czy mówimy o kontakcie handlowym czy osobistym.

Emocje zniekształcają rozumienie komunikatów i podejmowanie racjonalnych decyzji. W sytuacjach “trudnych” myślenie i działanie jest mocno zawężone i ukierunkowane głównie na obronę własną, stąd często biorą się nieporozumienia i konflikty.

Dzieje się tak z wielu powodów. O przyczynach mówi między innymi analiza transakcyjna Erica Berne, w której autor opisuje trzy stany ego z których możemy się komunikować z innymi oraz wynikające z nich zależności, konsekwencje i występujące sprzężenia.

Dzisiaj natomiast chciałbym się podzielić kilkoma spostrzeżeniami podpartymi zaczerpniętymi z nauki faktami  dotyczącymi naszej anatomii a dokładniej „gadziego mózgu”.

Co to takiego i jaki ma związek z komunikacją międzyludzką?

W mojej opinii związek ten jest bardzo duży i widoczny w codziennym życiu i kontaktach międzyludzkich.

Gadzi mózg to z punktu widzenia ewolucji najstarsza część ludzkiego mózgu, zbudowana i funkcjonująca analogicznie jak mózgi gadów.  Gadzi mózg to inaczej nasz naturalny odruch występujący w sytuacjach emocji i silnego stresu charakteryzujący się atakiem, ucieczką lub zastygnięciem.

Fachowe określenie mówi, że gadzi mózg odpowiada za odczuwanie i generację stanów emocjonalnych niezależnie od świadomości , poza jej kontrolą.

Impuls a za nią nasze reakcje, wędrują do pnia mózgu w kolejności : Odruch – emocje – myślenie. Dokładniej odruch czyli efekt działania gadziego mózgu wpływa na powstanie własnego osądu sytuacji – emocji, którymi następnie w procesie racjonalizacji uzasadniamy dla siebie samych powziętą decyzję lub zachowanie.

Jeżeli nałożymy to na podstawowe funkcje półkul mózgowych i to za co odpowiadają to rysują się nam pierwsze odpowiedzi.

Nie wchodząc w szczegóły lewa półkula odpowiada za logikę, racjonalne myślenie, fakty, analitykę oraz nauki ścisłe, podczas gdy domeną prawej są wyobraźnia, kreatywność, myślenie holistyczne i EMOCJE.

Jaki ma to związek z komunikowaniem i gadzim mózgiem? Okazuje się, że duży.

Gdy podczas rozmowy wszystko układa się po naszej myśli – zgodnie z planem lub  gdy rozmawiamy z osobą, którą lubimy i mamy wspólne zainteresowania  wystąpienie negatywnych emocji jest mniej prawdopodobne niż w sytuacji niezrozumienia, stresu wynikającego z różnicy zdań lub rozmowy z osobą co do której mamy negatywne doświadczenia z przeszłości.

W przypadku wejścia na prawą emocjonalną półkulę tracimy możliwość racjonalnego podejścia do sprawy i oglądu całości sytuacji. To wtedy właśnie istnieje ryzyko wejścia na gadzi mózg a stad już otwarta droga do powstania różnicy zdań, wzajemnych ataków a co za tym idzie nieporozumień i konfliktów.

Jak temu zaradzić i co najlepiej zrobić aby pomimo otaczających nas emocji nie narażać wzajemnych relacji i budować porozumienie ?

Zapraszam na jedno z moich szkoleń dotyczących tego tematu komunikacji i emocji.