Szkolenia dla kadry menadżerskiej

Korzyści:

 • Nabycie przez uczestników umiejętności efektywnej komunikacji z pracownikami i współpracownikami.
 • Budowanie autorytetu przełożonego w oparciu o swoje zasady.
 • Poznanie praktycznych narzędzi menedżerskich służących do motywowania pracowników oraz zaangażowania ich do poświęcania się zdefiniowanym celom firmy.
 • Rozwój umiejętności delegowania zadań z uwzględnieniem indywidualnych kompetencji i motywacji pracownika.
 • Nabycie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania konfliktów oraz reagowania w trudnych sytuacjach życia zespołu.

Przykładowe tematy:

 1. Budowanie zespołu pracowników.
 2. Efektywna Komunikacja na linii przełożony – podwładny.
 3. Narzędzia komunikacji wewnętrznej w firmie.
 4. Delegowanie i egzekwowanie zadań.
 5. Zastosowanie narzędzi menedżerskich do motywowania pracowników.
 6. Rozwiązywanie konfliktów.
 7. Doskonalenie umiejętności zarządzania.
 8. Efektywna organizacja i facylitacja spotkań oraz odpraw z podwładnymi.
 • Szukasz dodatkowych informacji?

  Zapraszamy do konatktu telefonicznego lub za pomocą formularza kontaktowego.