Szkolenia indywidualne i grupowe

Szkolenia indywidualne:

Techniki aktywnej sprzedaży:

Warsztat dla handlowców i przedstawicieli odpowiedzialnych za sprzedaż. Uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie i efektywnie stosować techniki aktywnej sprzedaży przyczyniające się do zwiększenia wyników sprzedaży. Warsztat opiera się o trening  narzędzi aktywnej komunikacji z klientem, przykłady i sposoby budowania relacji, rozpoznawanie potrzeb klienta, diagnozowanie motywów zakupowych oraz typu klienta. W oparciu o  powyższe wypracowywana jest prezentacja produktu w języku zindywidualizowanych korzyści, omawiany jest mechanizm i techniki pokonywania zastrzeżeń oraz etap zamknięcia procesu sprzedaży.

Korzyści:

 • Uczestnicy dowiedzą się jak budować wyjątkowe relacje i autorytet doradcy pozwalający na pozyskanie i utrzymanie nowego klienta.
 • Jak prowadzić analizę potrzeb diagnozującą i uwzględniającą motywy zakupowe klienta.
 • Jak rozpoznać typ klienta (kolor osobowości) i dopasować do niego sposób obsługi i efektywnej argumentacji.
 • Jak skutecznie zamknąć proces sprzedaży.

Profesjonalna obsługa klienta:

Szkolenie oparte o psychologiczne podstawy oddziaływania i wywierania wpływu na klienta, przekładające się na poprawę jakości obsługi i wzrost lojalności klientów.

Korzyści:

 • Co wpływa na budowanie wizerunku profesjonalnego pracownika obsługi klienta.
 • Jak wykorzystać narzędzia komunikacji werbalnej i niewerbalnej do budowania zadowolenia i lojalności klientów.
 • Jak dostosować swoja obsługę do konkretnego typu klienta.

Asertywność w kontakcie z klientem:

Jak radzić sobie z emocjami własnymi i klienta oraz w asertywny sposób określać swoje granice i umiejętnie ich bronić nie naruszając praw drugiej strony?

„Trudny” klient to częste wyzwanie przed którym stoją handlowcy. Szkolenie korzystając ze zdobyczy nauki pokazuje jak w praktyczny sposób skutecznie panować nad własnymi emocjami i „rozładowywać” emocje drugiej strony oraz asertywnie formułować wypowiedzi, pokonywać obiekcje i zastrzeżenia klienta.

Korzyści:

 • Jak panować nad własnymi emocjami i reagować na emocje drugiej osoby.
 • Jak skutecznie pokonywać zastrzeżenia klientów bez wchodzenia w konflikt.
 • Jak dzięki narzędziom asertywnym ochronić własne interesy bez ryzyka naruszania granic innych osób.

Skuteczne negocjacje biznesowe:

Jak stać się skutecznym negocjatorem dążącym do osiągnięcia strategii wygrany – wygrany?
Praktyczny warsztat łączący teorię negocjacji z praktycznymi metodami ich zastosowana w praktyce.

Korzyści:

 • Jak efektywnie osiągać trwałe porozumienie w negocjacjach.
 • Praktyczne metody przygotowania się do negocjacji i określania mocnej BATNA.
 • Umiejętność rozpoznania i reagowania na najczęściej stosowane taktyki negocjacyjne.
 • Nabycie umiejętności sztuki czynienia ustępstw w negocjacjach.

Autoprezentacja i prezentacje produktowe:

Jak stać się porywającym mówcą i skutecznym w prezentacjach produktowych?
Trening zastosowania narzędzi niezbędnych w prowadzeniu prezentacji i wystąpień publicznych z praktycznymi metodami panowania nad stresem i pozyskiwania uwagi słuchaczy.

Korzyści:

 • Jak przygotować się do wystąpień publicznych – co wpływa na budowanie wizerunku prezentera.
 • Jak skupiać uwagę audytorium i radzić sobie z trudnymi sytuacjami podczas prezentacji.
 • Umiejętność prowadzenia prezentacji w oparciu o zdiagnozowane potrzeby klientów.
 • Język korzyści w prezentacji – jak uczynić wyjątkową prezentacje własnego produktu.
 • Jak przekonywać klienta z wykorzystaniem języka perswazji.

Zarządzanie sobą w czasie:

„..Znane są tysiące sposobów zabijania czasu ale nikt nie wie jak go wskrzesić…” Albert Einstein.

Warsztat bazujący na najważniejszych zagadnieniach tematu, ułatwiający walkę ze „złodziejami” czasu, codzienną organizację dnia, planowanie i określanie priorytetów.

Korzyści:

 • Umiejętność efektywnego identyfikowania i wyznaczania celów.
 • Identyfikacja i umiejętność „walki” z własnymi złodziejami czasu.
 • Poznanie skutecznych metod planowania i organizacji własnej pracy.
 • Umiejętność wyznaczania i codziennej aktualizacji priorytetów.

Zarządzanie stresem:

Jak skutecznie walczyć ze stresem w pracy i życiu prywatnym?

Szkolenie stanowi praktyczny przewodnik po technikach walki ze stresem oraz inspiruje do indywidualnego określenia stresorów i wypracowywanie indywidualnych metod walki ze stresem.

Korzyści:

 • Umiejętność identyfikacji własnych stresorów
 • Poznanie skutecznych metod do walki z sytuacjami wywołującymi  negatywny stres
 • Stworzenie własnej recepty do walki ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Pozostałe tematy :

 • Inteligencja emocjonalna.
 • Kreatywne sposoby rozwiązywania problemów.
 • Tworzenie strategii marketingowych opartych o marketing wartości.
 • Psychologia zachowań klienta.
 • Typologia klienta oparta o „kolory osobowości”.

Szkolenia grupowe:

 • Komunikacja w zespole oraz budowanie zespołu w oparciu o współpracę.
 • Komunikacja wewnętrzna w organizacji.
 • Źródła powstawania i efektywne radzenie sobie z konfliktem.
 • Szkolenia integracyjne dla firm.
 • Szukasz dodatkowych informacji?

  Zapraszamy do konatktu telefonicznego lub za pomocą formularza kontaktowego.