Baza wiedzy

05-08-2015

Gadzi mózg

Jak panować nad własnymi emocjami i reagować na emocję drugiej strony?
Jak często zdarza się Tobie być niezrozumianym przez druga stronę?

14-09-2015

Kolory osobowości

Jak wiadomo typ osobowości uzewnętrznia się w zachowaniu człowieka i wymaga innego podejścia. Jakie czynniki decydują z jakim kolorem mamy do czynienia?